با کلمات که گرم بگیری شعر می‌شوند...

با کلمات که گرم بگیری شعر می‌شوند...
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
  • ۹۵/۰۶/۰۲
    تو
نویسندگان

۲ مطلب با موضوع «پروین اعتصامی» ثبت شده است

۱۸
مرداد

ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن

دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن

                                   نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن

                                    پیش باز عشق آئین کبوتر داشتن

سوختن بگداختن چون شمع و بزم افروختن

تن بیاد روی جانان اندر آذر داشتن

                                   اشک را چون لعل پروردن بخوناب جگر

                                    دیده را سوداگر یاقوت احمر داشتن

هر کجا نور است چون پروانه خود را باختن

هر کجا نار است خود را چون سمندر داشتن

                                    آب حیوان یافتن بیرنج در ظلمات دل

                                    زان همی نوشیدن و یاد سکندر داشتن

از برای سود، در دریای بی پایان علم

عقل را مانند غواصان، شناور داشتن

                                    گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن

                                     چشم دل را با چراغ جان منور داشتن

در گلستان هنر چون نخل بودن بارور

عار از ناچیزی سرو و صنوبر داشتن

                                     از مس دل ساختن با دست دانش زر ناب

                                      علم و جان را کیمیا و کیمیاگر داشتن

همچو مور اندر ره همت همی پا کوفتن

چون مگس همواره دست شوق بر سر داشتن


                                                                    پروین اعتصامی


۰۲
مرداد

کار مده نفس تبه کار را

در صف گل جا مده این خار را


کشته نکودار که موش هوی

خورده بسی خوشه و خروار را


چرخ و زمین بندهٔ تدبیر تست

بنده مشو درهم و دینار را


همسر پرهیز نگردد طمع

با هنر انباز مکن عار را


ای که شدی تاجر بازار وقت

بنگر و بشناس خریدار را


چرخ بدانست که کار تو چیست

دید چو در دست تو افزار را


بار وبال است تن بی تمیز

روح چرا می‌کشد این بار را


کم دهدت گیتی بسیاردان

به که بسنجی کم و بسیار را


تا نزند راهروی را بپای

به که بکوبند سر مار را


خیره نوشت آنچه نوشت اهرمن

پاره کن این دفتر و طومار را


هیچ خردمند نپرسد ز مست

مصلحت مردم هشیار را


روح گرفتار و بفکر فرار

فکر همین است گرفتار را


آینهٔ تست دل تابناک

بستر از این آینه زنگار را


دزد بر این خانه از آنرو گذشت

تا بشناسد در و دیوار را


چرخ یکی دفتر کردارهاست

پیشه مکن بیهده کردار را


دست هنر چید، نه دست هوس

میوهٔ این شاخ نگونسار را


رو گهری جوی که وقت فروش

خیره کند مردم بازار را


در همه جا راه تو هموار نیست

مست مپوی این ره هموار راپروین اعتصامی