با کلمات که گرم بگیری شعر می‌شوند...

با کلمات که گرم بگیری شعر می‌شوند...
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
  • ۹۵/۰۶/۰۲
    تو
نویسندگان

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۲
آبان

تمام آسمان را هم کنند هدیه به دستانم

به دست مرگ چشم دارم 

رسد دستش به دستانم..

به مرگ و مردن و رفتن

به خاک سرد تن دادن..

به دل کندن ازاین دنیا

ازاین دنیای آدم ها..

ازاین....

  • احسان صادقی یزدان آباد
۱۲
آبان

چه دلگیرم ازاین دنیا

ازاین مفلوک، آدم ها..ازاین رحمی که دردل هاست..

ازاین عشقی که در سرهاست..

چه دلگیرم ازاین دنیا..ازاین انسان و آدم ها

نمی خواهم کسی حتی کنار قلب من باشد..

نمی خواهم کسی حتی بخواند پیش احساسم..


  • احسان صادقی یزدان آباد